Ryvangs Allé 91
2900 Hellerup
Cvr-nr. 21602485

Referencer

D&N’s klienter omfatter både kunder fra den offentlige og den private sektor. Den offentlige sektor omfatter typisk ministerier, kommuner og institutioner. Den private sektor omfatter alt fra store erhvervsvirksomheder til boligselskaber og privatpersoner.

D&N’s arbejdsområder omfatter bygningskonstruktioner og -installationer. Vi arbejder med byggeherrerådgivningbyggeledelseprojekteringsledelseprojektering og eftersyn- og tilstandsvurdering af:

Boliger

Etageboliger og tæt-lav bebyggelse, typehuse, ældre- og handicapboliger samt tagboliger

Industri og erhverv

Produktions-, lager- og administrationsbygninger, butikker, banker, laboratorier m.m.

Institutioner

Vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem og -klubber samt idrætsanlæg

Fredede ejendomme

Fredede- eller bevaringsværdige bygninger, herunder kirker og slotte m.m.

Renovering

Istandsættelse af boligejendomme, herunder etablering af tagboliger m.m.

Særlige konstruktioner

Renovering af betonkonstruktioner, fundamentsforstærkninger, vinduesudskiftninger m.m.

Særlige installationer

Procestekniske installationer for damp, trykluft og køling, m.m., inergen- samt CTS-anlæg

Konsulentarbejde

Udmatrikuleringer, ejerlejlighedsopdelinger og grundmodning m.m.

Eftersynsarbejde

Eftersyns- og udbedringsopgaver for Byggeskadefonden, tilstandsvurderinger, brandsikring, syn og skøn, normarbejde m.m.

EDB-arbejde

Databaseudvikling og CAD

Her er en oversigt over tidligere arbejdsopgaver: