Referencer

D&N’s klienter omfatter både kunder fra den offentlige- og den private sektor. Den offentlige sektor omfatter typisk ministerier, kommuner samt institutioner. Den private sektor omfatter alt fra store erhvervsvirksomheder til boligselskaber og privatpersoner.

D&N’s arbejdsområde omfatter bygningskonstruktioner og -installationer, herunder:

  • Bygherrerådgivning
  • Byggeledelse
  • Projekteringsledelse
  • Projektering
  • Eftersyn- og tilstandsvurdering
BoligerEtageboliger og tæt-lav bebyggelse, typehuse, ældre- og handicapboliger samt tagboliger
Industri og erhvervProduktions-, lager- og administrationsbygninger, butikker, banker, laboratorier m.m.
InstitutionerVuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem og -klubber samt idrætsanlæg
Fredede ejendommeFredede- eller bevaringsværdige bygninger, herunder kirker og slotte m.m.
RenoveringIstandsættelse af boligejendomme, herunder etablering af tagboliger m.m.
Særlige konstruktionerRenovering af betonkonstruktioner, fundamentsforstærkninger, vinduesudskiftninger m.m.
Særlige installationerProcestekniske installationer for damp, trykluft og køling, m.m., inergen- samt CTS-anlæg
KonsulentarbejdeUdmatrikuleringer, ejerlejlighedsopdelinger og grundmodning m.m.
EftersynsarbejdeEftersyns- og udbedringsopgaver for Byggeskadefonden, tilstandsvurderinger, brandsikring, syn og skøn, normarbejde m.m.
EDB-arbejdeDatabaseudvikling og CAD