Ryvangs Allé 91
2900 Hellerup
Cvr-nr. 21602485

Om firmaet

Arbejdsområder

D&N A/S er et klassisk ingeniørfirma med kerneområder indenfor byggesektoren. Firmaets kompetencer omfatter primært bærende konstruktioner og tekniske installationer. 

Firmaet er funderet i byggeteknisk erfaring opsamlet over mere end 50 år og gennem lb. arbejder for bl.a. Byggeskadefonden, Slots- og kulturstyrelsen m.fl.

Firmaet er ikke certificeret inden for bærende konstruktioner og/eller brand, men vi har et godt netværk af samarbejdspartnere, der kan supplere på mere specielle områder såsom el, miljø, brand m.m.

Arbejdsopgaver

Vores arbejdsopgaver har gennem årene omfattet næsten alt fra renovering af mindre fredede ejendomme, over privatboliger i enhver afskygning til større opgaver indenfor mere specialiserede områder såsom procesindustri, laboratorier, handicapcentre og institutioner m.m. Du kan se eksempler på tidligere opgaver her.

Medarbejdere

D&N A/S beskæftiger i dag 4-5 medarbejdere, og med baggrund i firmaets meget beskedne størrelse er der i praksis ikke tale om en “ledelsesstruktur”. Alle deltager aktivt i sagers gennemførelse og i tilfælde af behov for ekstern kvalitetssikring forestås denne af tilknyttede timelønnede medarbejdere.

Du kan finde D&N’s medarbejdere her.

Ejerskabshistorik

1967: Erik Dausgaard og Ib Nyboe stifter “Dausgaard & Nyboe Rådgivende ingeniørfirma A/S”

1985: Bo P. Lundgren ansættes i Dausgaard & Nyboe

1987: Bjarne V. Jørgensen ansættes i Dausgaard & Nyboe

1996: Erik Dausgaard og Ib Nyboe sælger firmaet til Bo P. Lundgren

1999: Bjarne V. Jørgensen indtræder som medejer og firmaet omdannes til et ApS

2006: Firmaet skifter status til aktieselskab og skifter navn til D&N A/S

2009: Firmaets ejendom Ryvangs Allé 91 udskilles som et selvstændigt selskab

2010: Medarbejdere køber aktier i firmaet

2016: Bo P. Lundgren  ophører med deltagelse i firmaets drift og firmaet drives videre af Bjarne Vig Jørgensen

2020: Peer Sjødahl ApS bliver betydende aktionær i firmaet