Arbejdsrutiner

Firmaets arbejdsform bygger i høj grad på brug af gennemprøvede standardløsninger, idet disse løbende opdateres iht. gældende lovkrav og seneste byggetekniske viden.
Sidstnævnte søges lb. opdateret via medlemskaber af diverse fagtekniske foreninger og via lb. deltagelse i kurser og efteruddannelsesforløb. Sidstnævnte prioriteres meget højt og deltagelse i sådanne forløb er at betragte som et krav til alle medarbejdere i firmaet – ledelse som ansatte.

Flere medarbejdere har endvidere deltaget i de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser ifm. byggeledelse og udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsplaner.

Ved påbegyndelse af en sag oprettes typisk en sagsspecifik kvalitetsplan med information om kvalitetsikringsniveau, ansvarsområder m.m. Ved samme lejlighed udpeges sagsansvarlig ingeniør, der forestår den løbende projektkontrol.

Ifm. større sager benyttes byggesagsdatabasen CisProjekt tillige ifm. fastlæggelse af:

  • Organisation
  • Lokationer (økonomiske og geografiske)
  • Bygningsdele iht. SfB-systemet
  • Komponenter (materialer)
  • Dokumenter generelt, herunder dokumenter ifm. kvalitetssikring, økonomistyring, beskrivelser m.m.
  • Budgetter, byggeregnskab, aftalesedler m.m.

Kvalitetssikring af eget arbejde tilrettelægges og udføres i nøje overensstemmelse med bl.a. FRI’s vejledninger herom. Vort mangeårige arbejde som sagkyndige for Byggeskadefonden har ydermere skærpet vor interesse for emnet.