Ryvangs Allé 91
2900 Hellerup
Cvr-nr. 21602485

Arbejdsrutiner

Vores arbejdsform bygger i høj grad på brug af gennemprøvede standardløsninger, idet disse løbende opdateres iht. gældende lovkrav og seneste byggetekniske viden. 

Ajourføring

Byggeteknisk viden søges løbende, opdateret via medlemskaber af diverse fagtekniske foreninger og via løbende deltagelse i kurser og efteruddannelsesforløb. Vi prioriterer den byggetekniske viden meget højt, og deltagelse i sådanne forløb er betragtet som et krav til alle medarbejdere i firmaet – ledelse som ansatte.

Flere medarbejdere har endvidere deltaget i de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser ifm. byggeledelse og udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsplaner.

Sager

Ved påbegyndelse af en sag oprettes typisk en sagsspecifik kvalitetsplan med information om kvalitetsikringsniveau, ansvarsområder m.m. Ved samme lejlighed udpeges sagsansvarlig ingeniør, der forestår den løbende projektkontrol.

Ifm. større sager benytter vi også byggesagsdatabasen CisProjekt ifm. fastlæggelse af:

  • Organisation
  • Lokationer (økonomiske og geografiske)
  • Bygningsdele iht. SfB-systemet
  • Komponenter (materialer)
  • Dokumenter generelt, herunder dokumenter ifm. kvalitetssikring, økonomistyring, beskrivelser m.m.
  • Budgetter, byggeregnskab, aftalesedler m.m.

Kvalitetssikring af eget arbejde tilrettelægges og udføres i nøje overensstemmelse med bl.a. FRI’s vejledninger herom. Vores mangeårige arbejde som sagkyndige for Byggeskadefonden har desuden skærpet vores interesse for emnet.